تولیدکنندگان و شرکت های چاپ، بسته بندی، استندسازی

در این بخش تولیدکنندگان و شرکت های برتر در صنعت چاپ، یسته بندی، استندسازی محصولات آرایشی، بهداشتی، درمانی بصورت چیدمانی تفکیک شده برای دسترسی همکاران و مشتریان به:

  • صفحه اختصاصی شرکت در هالدیو کمپانی
  • پنل فروشگاهی اختصاصی
  • کاتالوگ آنلاین نمونه محصولات
  • پاسخ به استعلام قیمت مشتریان
  • و…