دسته بندی محصولات برند ها شرکت ها در هالدیو بفروشید
کیسان به آذین سلامت

کیسان به آذین سلامت

myrealo

کیسان به آذین سلامت
لوگو کیسان به آذین سلامت

کیسان به آذین سلامت

myrealo

شرکت کیسان به آذین سلامت با رویکرد پخش محصولات تخصصی در حوزه پوست و مو ودر چند لاین تخصصی. در کنار متخصصان با تجربه و حرفه ایی بنا گردید هسته اصلی شرکت با رویکردهای خاص خود در سال 1381 در کنارهم آمدند و با نگاهی متفاوت به بازار مارکتینگ تخصصی اقدام به راه اندازی شرکت در سالهای بعد نمودند شرکت با دو بخش دپارتمان تولید محتوا و دپارتمان تخصصی فروش اقدام به ایجاد بازاریابی نوین و فعال در عرصه ی تخصصی پوست و مو نموده است درکنارفروش با روشهاس نوین ، ایجاد بازار رقابتی و نگاه تبلیغاتی و برندینگ در بازار توانست جایگاه ویژه ای را دراین مارکت پررقابت ایجاد نماید. ما با آموزش تخصصی محصولات توانستیم فروش و جایگاه ویژه ای را در حوزه برندینگ محصولات داشته باشیم.

شرکت کیسان به آذین سلامت با رویکرد پخش محصولات تخصصی در حوزه پوست و مو ودر چند لاین تخصصی. در کنار متخصصان با تجربه و حرفه ایی بنا گردید هسته اصلی شرکت با رویکردهای خاص خود در  سال 1381 در کنارهم آمدند و با نگاهی متفاوت به بازار مارکتینگ تخصصی اقدام به راه اندازی شرکت در سالهای بعد نمودند شرکت با دو بخش دپارتمان تولید محتوا و دپارتمان تخصصی فروش اقدام به ایجاد بازاریابی نوین و فعال در عرصه ی تخصصی پوست و مو نموده است درکنارفروش با روشهاس نوین ، ایجاد بازار رقابتی و نگاه تبلیغاتی و برندینگ در بازار توانست جایگاه ویژه ای را دراین مارکت پررقابت ایجاد نماید. ما با آموزش تخصصی محصولات توانستیم فروش و جایگاه ویژه ای را در حوزه برندینگ محصولات داشته باشیم.

لوگو کیسان به آذین سلامت
برند
لوگو برند مای رئال اُ my real o کیسان به آذین سلامت